تمرین تقوا

رمضان؛ ماه تمرین تسلّط بر نفس در کلام مقام معظم رهبری

    رهبر انقلاب, امام خامنه ای, آیت الله خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب

    رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا در بیان مقام معظم رهبری