ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تمرین مرگ

آیت الله حائری شیرازی

توصیهٔ زیبای مرحوم آیت الله حائری شیرازی به معتکفین

 قسمت اول (تمرین مرگ!)