تندخوانی جزء دهم قران احمد دباغ

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء ۱۰ (جزء دهم)