جبهه نبی اکرم

آیت‌الله میرباقری

آیت الله میرباقری در ادامه جلسه قبل بیان داشت برای همراهی همه جانبه با ولی خدا شروطی لازم است.