ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

جزوه آموزش تشکیلات اسلامی

شهید سید محمد بهشتی

عنوان: حزب الله و حزب الشیطان - جزوه ای از

آموزش تشکیلات اسلامی

جزوه پیش رو، خلاصه ای از مباحث مطروحه در هفت جلسه ی «آموزش تشکیلات اسلامی» است که توسط «استاد دکتر عرب اسدی» با رویکرد ویژه جبهه سازی ارائه شده است.