جواب امام حسین به زعفر جنی

کربلا

یاری اجنه در کربلا و جواب امام حسین علیه السلام!