حاج قاسم سلیمانی

40 جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

۴۰ جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

مستند فرمانده سایه (مستند BBC درباره شهید سلیمانی)

مستند فرمانده سایه ها چه می گوید؟

مستند فرمانده سایه (مستند BBC درباره شهید سلیمانی)

مستند فرمانده سایه (مستند BBC درباره شهید سلیمانی)

واکنش استاد فیاض بخش از خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی

واکنش استاد فیاض بخش از خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی

موشن گرافیک | کشف گوبلس (فارسی، عربی، انگلیسی)

موشن گرافیک | کشف گوبلس (فارسی، عربی، انگلیسی)

نماهنگ | سرباز دل ها , تشیع جنازه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ | سرباز دل ها ۲

پوستر | رشادت تا شهادت (حاج قاسم سلیمانی)

پوستر | رشادت تا شهادت (حاج قاسم سلیمانی)

خدا قسمت نمود آخر، شهادت بعد پیروزی

موشن گرافیک | سرباز وطن (شهید ابومهدی المهندس)

موشن گرافیک | سرباز وطن (شهید ابومهدی المهندس)

روایتی از زندگی شهید ابومهدی المهندس از جوانی تا ترور ناجوانمردانه

نماهنگ | سرباز دل ها

نماهنگ | سرباز دل ها

موشن پوستر | برای تو، قهرمان من

موشن پوستر | برای تو، قهرمان من

 به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس