حاج قاسم سلیمانی

پوستر/ یار واقعا واقعی - آرامش بهاری 4

پوستر/ یار واقعا واقعی - آرامش بهاری ۴

کلیپ مسیر عشق / حاج قاسم سلیمانی

کلیپ مسیر عشق / حاج قاسم سلیمانی

استوری اینستاگرام شهید حاج قاسم سلیمانی / اشاره قرآنی حاج قاسم

استوری اینستاگرام شهید حاج قاسم سلیمانی / اشاره قرآنی حاج قاسم

فیلم کوتاه نامه/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (3)

فیلم کوتاه نامه/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۳)

فیلم کوتاه سرو چمان/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (2)

فیلم کوتاه سرو چمان/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۲)

فیلم کوتاه دعوت/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (1)

فیلم کوتاه دعوت/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۱)

استوری سخنان سردار سلیمانی و سرود دهه فجر

کلیپ استوری ترکیبی سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سرود انقلابی ۹۹

نماهنگ محرم دلها/ فاطمیه مکتب حاج قاسم

نماهنگ محرم دلها/ فاطمیه مکتب حاج قاسم

*نـــمــاهـنـــگ محـــــرم دلـــــها* اثری از گروه سرود نجم الهدی شهرستان کنگان 

40 جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

۴۰ جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

مستند فرمانده سایه (مستند BBC درباره شهید سلیمانی)

مستند فرمانده سایه ها چه می گوید؟