حاج میثم مطیعی

مداحی "ای بقیع، می سازم ایوون طلاتو" - میثم مطیعی

«ای بقیع، می سازم ایوون طلاتو» - میثم مطیعی (متن، صوت، کلیپ)

مداحی «قبله گاه غریبان» - میثم مطیعی

«قبله گاه غریبان» از میثم مطیعی / ویژه سالروز تخریب قبور بقیع (کلیپ، صوت، متن)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام

نماهنگ «کارت صد آفرین» از میثم مطیعی ویژه روزه اولی ها (کلیپ، صوت، متن)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند هفتادم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و نهم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و هشتم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و هفتم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و ششم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و پنجم)

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام ، حاج میثم مطیعی ، میثم مطیعی

استغفار هفتاد بندی امام علی علیه السلام با نوای میثم مطیعی + متن (بند شصت و چهارم)