حاج میثم مطیعی

مناجات خمس عشر, مناجات خائفین یا خداترسان, مناجات الخائفین, مناجاة الخائفين

مناجات خائفین یا خداترسان با لحن عربی از میثم مطیعی (متن و ترجمه)

میثم مطیعی, حاج میثم مطیعی, میثم مطیعی مداح, دعاخوانی میثم مطیعی, مناجات خوانی میثم مطیعی

دعای وداع ماه رجب - میثم مطیعی

مناجات شاکین با لحن عربی از میثم مطیعی

مناجات شاکین با لحن عربی از میثم مطیعی (متن و ترجمه)

حاج میثم مطیعی

سرود تاج نبوته که رو سر پیغمبره از میثم مطیعی + متن

حاج میثم مطیعی

سرود قافله سالار یا رسول الله از میثم مطیعی + متن

مناجات تائبین یا توبه کنندگان

مناجات تائبین یا توبه کنندگان با لحن عربی از میثم مطیعی (متن و ترجمه)

دعای خاب الوافدون علی غیرک با صدای میثم مطیعی

دعای خاب الوافدون علی غیرک با صدای میثم مطیعی (کلیپ، صوت، متن)

میثم مطیعی, حاج میثم مطیعی, میثم مطیعی مداح, دعاخوانی میثم مطیعی, مناجات خوانی میثم مطیعی

مناجات زاهدین یا پارسایان با لحن عربی از میثم مطیعی (متن و ترجمه)

جان فدای ولی می کنی، گرچه زخم زبانت زنند/ میثم مطیعی

جان فدای ولی می کنی، گرچه زخم زبانت زنند/ میثم مطیعی + متن

حاج میثم مطیعی

مداحی پسرام، به فدای حسین/ میثم مطیعی + متن