حب و بغض

طعم ایمان

پس باید مراقب حمله های شیطان باشیم تا ما را به گمراهی و سقوط نکشاند. برای در امان ماندن از شیطان و حمله های او ذکر «الحمدلله» کارساز است. چون این ذکر، سپر...

تولی و تبری

رفتار مؤمن مطابق با رنگ خداست

حب و بغضش در راه خدا

بالاترین ایمان را کسی دارد که حب و بغضش در راه خدا باشد

 

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  96.7.7
 موضوع جلسه :