حجت الاسلام ناصری​

نماز شب

شبی بر ما نگذرد که سحرمان از بین رفته باشد. از بزرگان زیاد می شنیدم که اگر این توفیق از دست انسان رفت، فردا عذاب می بیند. حتی چیزی که از حضرت صادق(علیه السلام) از آن به عنوان یکی از اسرار آل محمد: تعبیر شده است، قضا کردن نماز...

قد افلح من تزکی

یکى از زوایاى قوه واهمه، احساس طلب بیجا از خداوند متعال است؛ یعنی از طرفی نادیده گرفتن موانعی است که انسان را از خداوند متعال دور می کند؛ مانند شهوت، خوراک،

حجت الاسلام والمسلمین شیخ جعفر ناصری​

ساکنان عالم غیب