حرمت عطر در اعتکاف

عطر و ادکلن

فلسفه حرمت عطر و ادکلن در اعتکاف چیست؟