حرمت عطر و ادکلن در حج

عطر و ادکلن

فلسفه حرمت عطر و ادکلن در اعتکاف چیست؟