ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حرمت مسجد

مسجد گوهرشاد

امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: مساجد خانه­ هاى خداى متعـال در زمين هستند و كسى كه با طهارت به سوى مساجد برود خداى متعال او را از گناهانش پاك مى ­كند و از زوارش ‍ نوشته مى ­شود، پس زياد در مساجد نماز و دعا بخوانيد و در مسجدهاى...

خلوت و تنهایی اعتکاف برای یک مسلمان، فرصت خوبی است، تا به فرا خور توان خود، برای مدتی از مردم وجامعه جدا شود و به درون خود روی آورد. این خلوت کردن با خود و اندیشه در نقطه های ضعف و قوت خود،ره آورد بسیار خوبی برای انسان است