ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای در نامه‌ ای به عموم جوانان در کشورهای غربی، حوادث تلخ تروریستی فرانسه را زمینه‌ ای برای همفکری خواندند و با برشمردن نمونه‌ های دردناکی از «آثار تروریسم مورد حمایت برخی قدرت‌ های بزرگ در دنیای اسلام، پشتیبانی از تروریسم...

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه در مهرماه سال 1366: «اینجا محل اجتماع شماست.» (در رابطه با اجتماع شیعیان در اربعین حسینی)