خاطره ای از زبان رهبر انقلاب از دیدار همافران

روز نیروی هوایی

روز نیروی هوایی - ویژه نامه همافران غیور

«یکی از مسائل مهمی که در هفته گذشته در زمینه انقلاب پرشکوه اسلامی به آن اشاره کردم، مسئله حفظ جهتگیری این انقلاب در طول فراز و نشیبهای بیشمار دوران بعد از پی

دیدار همافران با رهبر انقلاب

صوت/خاطره ای از زبان رهبر انقلاب از دیدار همافران

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.