خاکشیر

گیاه خاکشیر

خواص خاکشیر و عوارض جانبی آن

دوران یائسگی را با پیروی از نسخه‌های طبیعی به راحتی سپری کنید

گُرگرفتگی احساس گرمای شدید است که از سر و گردن آغاز می‌ شود و گاهی اوقات همه بدن را فرا می‌ گیرد، زنان یائسه با مصرف برخی مواد غذایی می‌ توانند بر این مشکل غلبه کنند.

سرماخوردگی

باز هم فصل سرد و شیوع سرماخوردگی

 تدابیر رفع اگزما و خارش

اگر خارش بثورات و برجستگی نداشته باشد، حَکّه می گویند ولی اگر برجستگی داشت به آن جَرَب می گویند، بُثور یعنی ضایعاتی که‌ بعد از خارش پدید می آید.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.