خدا در عرفان عرفه

عرفه

از ویژگی های روز عرفه دعا و نیایش به درگاه ربوبی است. پیشوایان معصوم (علیهم السلام) با استفاده از موقعیت معنوی روز عرفه، مردم را به راز و نیاز و تقویت پیوند با سرچشمه کمالات ترغیب و تشویق می کردند چرا که اساس شخصیت حقیقی انسان و ارزش...

فلسفه روز عرفه

عرفا با توجه به آیات قرآنی و نیایش های عرفانیِ اولیای الهی، طبق ذوق و کشف و شهود خود عباراتی را در ترجمه مضامین نصوص دینی بیان کرده اند.

عرفه در کلام امام خامنه ای

 بعد عرفانی امام حسين عليه‌السلام در دعای عرفه به شكل عجيبی نمايان است!

عرفان عرفه

نیایش انسان های کامل جوشش عشق ناب است که موجب گشایش نطق بلبل طبع عاشقی در حضور معشوق می شود. در واقع معشوق از زبان عاشق حرف می زند و دریای ساکن و ساکت وی را به جوش و خروش می آورد.