خلق عظیم

 آیه 4 سوره قلم

تصویر قرآنی امروز آیه 4 سوره قلم که در این آیه خطاب به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم آمده:

حسن خلق مبلغان

حُسن خلق تابع استقامت تمام اعضای ظاهری و باطنی و زیبایی صورت درونی انسانی در اثر این تناسب اخلاقی است. بعضی هم فرموده اند حسن خلق یعنی اینکه فرد همتی جز خدا نداشته باشد و جلوه الهی را مشاهده کند و جفای خلق را به آن انگیزه تحمل...

مربی

روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه آخرشان فرمودند: