دانلود سرود

سرود آذری «سلام فرمانده» از اباصلت ابراهیمی، نماهنگ سلام فرمانده اباصلت ابراهیمی

سرود آذری «سلام فرمانده» از اباصلت ابراهیمی (کلیپ، صوت، متن)

اجرای سرود «سلام فرمانده» در لنگرود گیلان، سرود سلام فرمانده در رشت

اجرای «سلام فرمانده» در لنگرود گیلان (کلیپ، صوت، متن، آهنگ بیکلام)

«روزهای خوبی تو راهه» / گروه سرود رسا (کلیپ، صوت، متن)

«روزهای خوبی تو راهه» / گروه سرود رسا (کلیپ، صوت، متن)

سرود «آبادی این خونه بدست خودمونه» از گروه رسا (کلیپ، صوت، متن)

سرود «آبادی این خونه بدست خودمونه» از گروه رسا (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ «بارکد 2» از گروه سرود رایه الزهراء، سرود بارکد 2

نماهنگ «بارکد 2» از گروه سرود رایة الزهراء (کلیپ، صوت، متن)

سرود "سلام فرمانده" در کارگیل هند

سرود "سلام فرمانده" در کارگیل هند (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ «سلام فرمانده» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن) , سرود سلام فرمانده , ابوذر روحی

اجرای "سلام فرمانده" در برج میلاد | همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)

اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان آزادی | همایش دهه نودی ها (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی «سلام فرمانده» در میدان آزادی | همایش دهه نودی ها (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی سرود «سلام فرمانده» - همایش دهه نودی ها در قم (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی «سلام فرمانده» - همایش دهه نودی ها در قم (کلیپ، صوت، متن)

سرود «سلام فرمانده» , ابوذر روحی , نماهنگ سلام فرمانده , شیراز , تخت جمشید

همخوانی سرود «سلام فرمانده» در شیراز - همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)