دانلود سرود سلام فرمانده

سرود «سلام یا مهدی» نسخه یمنی

سرود «سلام یا مهدی» نسخه یمنی (کلیپ، صوت، متن)

حاج ابوذر روحی

ببینید ❘ اجرای فارسی عربی «سلام فرمانده» توسط ابوذر روحی

سرود «سلام یا مهدی» در سیدنی استرالیا

سرود «سلام یا مهدی» در سیدنی استرالیا (کلیپ، صوت، متن)

سرود «سلام فرمانده» ورژن فرانسوی

سرود «سلام فرمانده» به زبان فرانسوی

سرود سلام فرمانده به زبان پشتو

سرود سلام فرمانده به زبان پشتو 

سرود سلام فرمانده روسی | Salam Fərmande Rus dilində | Салам, имам мой!

سرود سلام فرمانده روسی | Salam Fərmande Rus dilində | Салам, имам мой

نماهنگ سلام فرمانده - نسخه عربی

استوری «سلام یا مهدی» | نسخه عربی «سلام فرمانده»

نماهنگ سلام فرمانده به زبان انگلیسی

سرود سلام فرمانده به زبان انگلیسی (کلیپ، صوت، متن)

سرود سلام فرمانده به زبان عربی - لبنان

اجرای سرود «سلام فرمانده» عربی در لبنان

نماهنگ «حضرت دریا» - به سبک سلام فرمانده

نماهنگ «حضرت دریا» - با ملودی سلام فرمانده (کلیپ، صوت، متن)