دانلود مداحی میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی

سرود تاج نبوته که رو سر پیغمبره از میثم مطیعی + متن

حاج میثم مطیعی

سرود قافله سالار یا رسول الله از میثم مطیعی + متن

جان فدای ولی می کنی، گرچه زخم زبانت زنند/ میثم مطیعی

جان فدای ولی می کنی، گرچه زخم زبانت زنند/ میثم مطیعی + متن

حاج میثم مطیعی

مداحی پسرام، به فدای حسین/ میثم مطیعی + متن

مداحی مزد کنیزی هام بود، فاطمه شد مادرت/ میثم مطیعی

مداحی مزد کنیزی هام بود، فاطمه شد مادرت/ میثم مطیعی + متن

مداحی یا عسکر فاطمه با صدای میثم مطیعی

مداحی یا عسکر فاطمه با صدای میثم مطیعی (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ فخر ایران | میثم مطیعی

نماهنگ فخر ایران میثم مطیعی (کلیپ، صوت، متن)

مداحی این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم از میثم مطیعی

مداحی این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم از میثم مطیعی + متن

بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا/ میثم مطیعی

بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا/ میثم مطیعی + متن

دوباره سلام ای هلال محرم با صدای میثم مطیعی

دوباره سلام ای هلال محرم با صدای میثم مطیعی + متن