درست کردن کرم شکلات

روش درست کردن کرم شکلات

وسایل مورد نیاز برای تهیه کرم شکلات :

زرده تخم مرغ      ٣ عدد