درس اخلاق آیت‌ الله قرهی

آیت الله قرهی

موضوع : حکایت عباس قصاب
سخنران : آیت الله قرهی 

آیت الله قرهی

موضوع : علم غیب الهی
سخنران : آیت الله قرهی

آیت الله قرهی

موضوع : قلب سلیم 
سخنران : آیت الله قرهی

آیت الله قرهی

موضوع : انتظار روح اموات بر سر قبورشان
سخنران : آیت الله قرهی

امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

در ابتدا می خواهم نکاتی را راجع به مطالبی که دارد در منطقه اتفاق می افتد، بیان کنم.

تقوا

*غلبه بر فجور و کسب تقوا، آغاز راه است!

آیت‌ الله قرهی

آن  وقت ببیند حضرت چه می فرمایند؟می فرمایند: «مَن حَسُنَت خلیقتُهُ طابَت عیشتُهُ»، هر کس اخلاقش، اخلاق حسنه شد، زندگی اش هم پاکیزه می شود. خیلی جالب است، چون برخی از زندگی ها، زندگی آلودگی ها، پلشتی ها و کثافات است که آلوده به پلیدی ها، مال های...