درگیری همافران با نیروهای گارد شاهنشاهی

22 بهمن

دهه فجر انقلاب اسلامی از نقطه آغاز تا پیروزی