دعای برای ظهور

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

نکتة مهم این است که ما معمولاً در حوائج فردی خویش بر دعا الحاح و اصرار می ورزیم و تا استجابت کامل آن، دست از طلب و درخواست برنمی داریم؛ ولی به مسئله و امر مهمّ دعا برای تعجیل ظهور امام عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف آن گونه که باید و شایسته است...

تصویر پروفایل

الهی
یا حمید بحق محمد
یا عالی بحق علی
یا فاطر بحق فاطمه
یا محسن بحق الحسن
یا قدیم الاحسان بحق الحسین