دعای روز سی ام ماه رمضان

دعای روز 30 ماه رمضان

دعای روز ۳۰ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

فایل لایه باز تصویر دعای روز 30 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز ۳۰ ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز 30 ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز ۳۰ ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 30 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز ۳۰ ماه رمضان

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

دعای اللهم اني اسالك اخبات المخبتين (مفاتیح الجنان)

دعای سید بن باقی در روز سی ام رمضان

دعای روز سی ام رمضان از مجموعه امام سجاد علیه السلام

دعای هنگام ختم قرآن به روایت اقبال الاعمال

پوستر دعای روز سی ام ماه رمضان, سی ساغر سحری

پوستر دعای روز سی ام ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۳۰

متن و ترجمه دعای روز سی اُم :