دعای سحر صوتی فرهمند

محسن فرهمند آزاد

دعای سحر با صدای محسن فرهمند (کلیپ،صوت، متن و ترجمه)