دعای سحر ماه رمضان با صدای فرهمند

محسن فرهمند آزاد

دعای سحر با صدای محسن فرهمند (کلیپ،صوت، متن و ترجمه)