دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : درمان چاقی شکم و اضافه وزن در طب اسلامی 
سخنران : دکتر سیدحسن ضیایی
زمان : 04:12

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : خواص اکالیپتوس در طب سنتی
دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : میزان مصرف سیاهدانه برای کودکان
دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع رشد کودکان در طب سنتی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : علل و عوامل ناباروری کدامند؟ 
آیت الله دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع :  درمان کیست و تومور
نسخه پیچی توسط استاد دکتر ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : درمان تعریق کف دست
 

نسخه پیچی توسط استاد دکتر ضیایی
ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : درمان سرفه های خشک

نسخه پیچی توسط استاد دکتر ضیایی
ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : درمان تعریق زیاد
نسخه پیچی توسط استاد دکتر ضیایی

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.