ذکر مصیبت حضرت قاسم

داوود علیزاده

روضه ترکی حضرت قاسم بن حسن علیه السلام - حاج داوود علی زاده

امام حسین,سیدالشهدا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آنهایی که مدّعی دین داری هستند و می گویند: ما متدینیم و مسلمانیم! برای اینها یک قانون کلّی وجود دارد. اگر دست از دینتان بردارید، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، این را بدانید که در همین دنیا ضرر خواهید کرد. این یک سنّت الهی است...