رجزخوانی مهدی رسولی

حاج مهدی رسولی

مداحی سه زبانه حاج مهدی رسولی در شب اول ایام فاطمیه

حاج مهدی رسولی

مداحی ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن از مهدی رسولی

مداحی ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن از مهدی رسولی