رجعت

آیت الله میرباقری

فرصتی بهتر از  عاشورا نیست. در عاشورا نسیم عاشورای سال 61 هست و پرواز کردن خیلی آسان است. کسی که در این فضا نتواند پرواز کند چه زمانی می تواند؟ فرمود در ماه رمضان اگر آمرزیده نشدید دیگر خبری نیست، بجز یک عصر عرفه ای که می آید. چون درهای رحمت...

آیت الله میرباقری

در اربعین میرلوحی روایت آمده، که سیدالشهداء در شب عاشورا، بعد از آنکه اصحابشان استقامت کردند و ماندند، بشارتی که به آنها دادند، بشارت رجعت بود. فرمودند که نگران نباشید، ما دوباره بر می گردیم که آن هنگام...

استاد میرباقری

تفکیک جبهه حق از باطل به وسیله صحیفه الهی رسول و امام که همه بینه الهی است، اتفاق می افتد

دانشنامه مهدویت

دانشنامه مهدویت، برنامه ایست کامل و جامع برای شناخت هرچه بیشتر آقا صاحب الزمان(عج)