ره توشه محرم

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از مباحث مهم نهضت عاشورا، درس ها و پیام هایی است که در این نهضت نهفته است. حادثه ای که در ساعات محدود در سرزمینی معین واقع شد؛ اما در بطن و متن خویش ده ها درس اخلاقی و تربیتی دارد. ما امروز بعد از آن که مصیبت و حوادث مربوط به...

ره توشه راهیان نور محرم الحرام ۱۳۹۶هـ.ش

ره توشه راهیان نور محرم الحرام ۱۳۹۶هـ . ش

فیش های منبر ره توشه محرم1394

فایل حاضر فیش های سخنرانی است که از ره توشه محرم 1394 جهت استفاده مبلغان گرامی استخراج شده است.