روایات حضرت زینب

حضرت زینب کبری(سلام الله عليها)

میلاد حضرت زینب عليهاالسلام - ویژه نامه زینت پدر

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

حضرت زینب بنت علی بن ابیطالب (سَلامُ اللهِ عَلَيهِم) دختر ارشد امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) و حضرت زهرا (صلواتُ

حضرت زينب سلام الله عليها

ارزش روایات نقل شده از حضرت زینب (علیهاالسلام) فراتر از روایاتی است كه راویان دیگر نقل كرده اند، زیرا این بانوی  بزرگ خود عالمه ای غیر معلمه بود و روایاتی را كه نقل می كرد، بی هیچ شبهه ای، معتبر و مستنداند. حتی روایت هایی كه در سنین  كودكی از او...