روز بیست و نهم رمضان

دعای روز 29 ماه رمضان

دعای روز ۲۹ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان (جامع)

دعای سید بن باقی در روز بیست و نهم رمضان

دعای روز بیست و نهم رمضان از مجموعه امام سجاد علیه السلام