روز بیست و چهارم رمضان

دعای روز 24 ماه رمضان

دعای روز ۲۴ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

 دعای روز بیست و چهارم رمضان به نقل از سید بن باقی

 دعای روز بیست و چهارم رمضان از مجموعه امام سجاد (علیه السلام)

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان (اقبال الاعمال)