روز سی ام ماه رمضان

استوری دعای روز 30 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۳۰ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۳۰ :

ویژه نامه شب و روز سی ام ماه رمضان/ آخرین روز رمضان

ویژه نامه شب و روز سی ام ماه رمضان/ آخرین روز رمضان

دعای اللهم اني اسالك اخبات المخبتين (مفاتیح الجنان)

دعای روز سی ام رمضان براساس نسخه ای کهن (جامع)

دعای روز سی ام ماه رمضان

دعای روز سی ام رمضان از مجموعه امام سجاد علیه السلام

دعای روز سی ام ماه رمضان (جامع)

دعای روز سی ام ماه رمضان به روایت اقبال الاعمال

دعای هنگام ختم قرآن به روایت اقبال الاعمال