روش استجابت دعا

نماوای در آغوش خدا به مناسبت روز عرفه

نماوای در آغوش خدا به مناسبت روز عرفه

امام صادق علیه السلام:

نماوا | برای خودت این جور دعا کن تا مستجاب بشه

نماوا | برای خودت این جور دعا کن تا مستجاب بشه

امام کاظم علیه السلام: