زندگی اجتماعی

حجت الاسلام پناهیان

جایگاه ادب در زندگی دینی و اجتماعی - حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

اعتکاف و ایام البیض

شاید دلیل اینکه اعتکاف فقط در مساجد جامع قابل انجام است، همین مطلب باشد که انسان در جمع

خانواده و فضایل اخلاقی

تحکیم و تقویت پیوند خانوادگی و زناشویی که به شدت مورد تأکید و سفارش اولیای دین است، توجه و منظور داشتن این ویژگی را در زن و مرد و در انتخاب همسر، می طلبد. البته در مقام اولویت بندیها، حق تقدم با خصلتهای انسانی و معنوی است و...

فلسفه سیاسی

غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مستقیما از طرف خدای متعال برای اجرای قانون و تصدی حکومت، تعیین نشده است. از این روی، باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیا و معصومین علیهم السلام باشند تلاش...

حجت الاسلام پناهیان

ما باید توسط نیروهای مذهبی گفتگوی انتقادی دربارۀ نیروهای مذهبی را در جامعه افزایش دهیم. طلبه های حوزه، چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ بسیجی ها چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ هیأتی ها چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ تا چهار نفر در...