ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

سخنرانی 9 دی

روز بصیرت ؛ حماسه 9 دی

مقام معظم رهبری

کلیپ/عظمت حرکت مردم

مقام معظم رهبری

صوت سخنرانی مقام معظم رهبری با عنوان امیدورار کردن دشمن - درباره فتنه 88

دانلود کتاب/ فراسوی غبار-  آیت الله مصباح یزدی

دانلود کتاب سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی و فتنه 88 با نام فراسوی غبار

مقام معظم رهبری

کلیپ/تهدید در برابر تهدید; تجلی بصیرت

مقام معظم رهبری

کلیپ/عبرتهای عاشورایی

فتنه 88

حوادث بعد از انتخابات از چند جهت حالت فتنه داشت:
1-1) آفت سنجیدن حق با اشخاص: