سرودهای 13 آبان

سرود روز دانش آموزان / 13 آبان :

رهرو فهمیده

عاشق و دلداده منم            رهرو فهمیده منم
هم دل و هم سنگر او         صبح ظفر دیده منم
مشعل ایمان به کفم           راه علی راه من است

گروه سرود امور تربیتی آباده

دانلود سرود زیبای «مهربان بابای من کی خواهد آمد؟» یکی از سرود های به یاد ماندنی «گروه سرود امور تربیتی آباده» است که در دهه ۶۰ اجرا شده است:

روز بسیج دانش آموزی

نوای«نامت ای بسیجی» با صدای محمدگلریز
زمان: (3:36)