سرود برای شهادت حاج قاسم سلیمانی

سرود مسافر محشر (شهید سلیمانی) (کلیپ، صوت، بیکلام، متن)

سرود مسافر محشر (شهید سلیمانی) (کلیپ، صوت، بیکلام، متن)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دلها ۳ (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دل ها (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود تو لحظه آخر (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود علمدار علی (متن، صوت، بیکلام)