سرود سلام فرمانده

حاج ابوذر روحی

ببینید ❘ اجرای فارسی عربی «سلام فرمانده» توسط ابوذر روحی

مستند «سلام فرمانده» - روایتی از چگونگی ساخت سرود سلام فرمانده

مستند «سلام فرمانده» - روایتی از چگونگی ساخت سرود سلام فرمانده

سرود «سلام یا مهدی» در سیدنی استرالیا

سرود «سلام یا مهدی» در سیدنی استرالیا (کلیپ، صوت، متن)

سرود «سلام فرمانده» ورژن فرانسوی

سرود «سلام فرمانده» به زبان فرانسوی

سرود سلام فرمانده به زبان پشتو

سرود سلام فرمانده به زبان پشتو 

سرود سلام فرمانده , سلام یا مهدی , سید صادق موسوی ترکمانی , عراق

سرود سلام فرمانده (سلام یا مهدی) سید صادق موسوی ترکمانی (عراق)

سرود سلام فرمانده روسی | Salam Fərmande Rus dilində | Салам, имам мой!

سرود سلام فرمانده روسی | Salam Fərmande Rus dilində | Салам, имам мой

نماهنگ سلام فرمانده - نسخه عربی

استوری «سلام یا مهدی» | نسخه عربی «سلام فرمانده»

نماهنگ سلام فرمانده به زبان انگلیسی

سرود سلام فرمانده به زبان انگلیسی (کلیپ، صوت، متن)

سرود سلام فرمانده به زبان عربی - لبنان

اجرای سرود «سلام فرمانده» عربی در لبنان