سیدمحمدمهدی میرباقری

آیت الله میرباقری

معنا و مفهوم تقوا - استاد میرباقری

کربلا

آیت الله میرباقری در ادامه جلسه قبل بیان داشت که بر اساس قرآن کریم سه دوره زمانی بر اصحاب کهف گذشت

حجت الاسلام میرباقری

موضوع : صلواتی که عذاب را از قبرستان دور می کند!
سخنران : آیت الله میرباقری

آیت الله میرباقری

موضوع : چرا از خدا دوریم؟
سخنران : آیت الله میرباقری

آیت الله میرباقری

موضوع : قساوت قلب چیست؟
سخنران : حجت الاسلام بهشتی

آیت الله میرباقری

موضوع : مال دنیا کرامت نیست! 
سخنران : حجت الاسلام بهشتی

آیت الله میرباقری؛

موضوع : منظور از کوثر چیست؟
سخنران : آیت الله میرباقری

حجت الاسلام میرباقری

موضوع :  شرح خطبه ۲۲ نهج البلاغه
سخنران : آیت الله میرباقری

آیت الله میرباقری

سوال: طریق رسیدن ما به حضرت حق چیست؟ ورای واقعیت چیست؟ چگونه حضرت حق ورای واقعیت است؟