ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

شبهات تاریخی محرم

ماه محرم

از نظر فضیلت، همۀ چهارده معصوم(علیهم السلام) مانند یکدیگر هستند. از نظر علم، قدرت، شجاعت و....

خیمه گاه عاشورا

قیام مقدس امام حسین(علیه السلام) دو چهره دارد که بر اساس آن، کارها تقسیم شد: یکى جانبازى، فداکارى و «شهادت»، دیگرى « پیام رسانی». نقش اساسى زنان در وظیفه دوم، تبلور یافت. البته زنان در تربیت رزمندگان و تشویق آنان نیز نقش ایفا کردند؛ اما وظیفه...

شهادت امام حسین علیه السلام

عاشورا از ریشه عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است.