شبهات تاریخی محرم

ماه محرم

ویژه نامه پرسمان حسینی علیه السلام/ پاسخ به شبهات محرم

خیمه گاه عاشورا

قیام مقدس امام حسین(علیه السلام) دو چهره دارد که بر اساس آن، کارها تقسیم شد: یکى جانبازى، فداکارى و «شهادت»، دیگرى « پیام رسانی». نقش اساسى زنان در وظیفه دوم، تبلور یافت. البته زنان در تربیت رزمندگان و تشویق آنان نیز نقش ایفا کردند؛ اما وظیفه...

شهادت امام حسین علیه السلام

عاشورا از ریشه عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است.