شب دحوالارض

روز دحوالارض

فضیلت شب و روز دحوالارض و اعمال آن

آیت الله بهجت(ره)

در طول سال روزها و شب هایی وجود دارند که به سبب اعمال عبادی خاصی که درباره آنها ذکر شده، فرصت های بسیار گران بهایی برای مؤمنان ب