شب نوزدهم رمضان

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی

نوحه «محبت ابوتراب را که جار میکشم» از مهدی رسولی/ شب ۱۹ رمضان

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی, مهدی رسولی مداحی

نوحه «نام مارا بنویسید عبد پریشانش» از مهدی رسولی/ شب ۲۳ رمضان

حاج مهدی رسولی

نوحه بوگئجه کلثومه مهماندور علی/ مهدی رسولی + متن

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء ( شب نوزدهم رمضان) (مفاتیح الجنان)

دعای اللهم اني امسيت لك عبدالله (شب نوزدهم رمضان) (مفاتیح الجنان)

دعای اللهم اني امسيت لك عبدالله (شب نوزدهم رمضان) (بلدالامین)

دعای اللهم اني امسيت لك عبدالله (شب نوزدهم رمضان) (اقبال الاعمال)

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (شب نوزدهم رمضان) (اقبال الاعمال)

دعای اللهم لک الحمد علی ما وهبت لی من انطواء/ شب نوزدهم رمضان

دعای اللهم اجعل فيما تقضي در شب نوزدهم رمضان (زاد المعاد)