شرح دعای روز بیستم رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیستم ماه رمضان

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان

اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران