شهید زنده حاج قاسم سلیمانی

سخنرانی سردار سلیمانی در کنگره 8هزار شهید گیلان – ۱۳۹۵

متن کامل سخنرانی سردار سلیمانی در کنگره ۸هزار شهید گیلان – ۱۳۹۵

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی از شهید و شهادت می گوید (فیلم، صوت)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز نقاشی شهید حاج قاسم سلیمانی

مستند شهید زنده (الشهید الحی) / حاج قاسم سلیمانی

مستند شهید زنده (الشهید الحی) / شهید حاج قاسم سلیمانی