شهید فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم , شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم

به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند برجستهٔ هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

این روزها دستی به سمت ذوالفقار است / فاطمیه

تصویر لایه باز این روزها دستی به سمت ذوالفقار است / فاطمیه ۴۳۱

شهید فخری زاده

سخنان شهید فخری زاده در مورد اهمیت پدافند هسته ای

رمزگشایی سردار نوعی اقدم از نقش نفوذ در ترور شهید فخری زاده

رمزگشایی سردار نوعی اقدم از نقش نفوذ در ترور شهید فخری زاده

فلسفه فیزیک از منظر شهید دکتر محسن فخری زاده

فلسفه فیزیک از منظر شهید دکتر محسن فخری زاده

سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد/ شهید فخری زاده - علی محمد مودب

حرف خون با صدای امیر حقیقت

نماهنگ حرف خون با صدای امیر حقیقت/ شهید فخری زاده

سرود قنوت عاشقانه/ شهید فخری زاده

سرود قنوت عاشقانه/ شهید فخری زاده + متن

نوحه سرایی زیبای مهدی رسولی در مراسم تشییع شهید فخری زاده

نوحه سرایی زیبای مهدی رسولی در مراسم تشییع شهید فخری زاده

فیلم کامل برنامه بدون تعارف با خانواده شهید فخری زاده

فیلم کامل برنامه بدون تعارف با خانواده شهید فخری زاده